Yrkeshygiene

Yrkeshygiene

Yrkeshygiene betegner fagområdet som arbeider med å forutse, anerkjenne, evaluere og kontrollere helsefarer i arbeidsmiljøet i den hensikt å beskytte arbeidernes helse og velvære og ivareta samfunnet for øvrig.

ETYMOLOGI sammensatt av norrønt yrki 'arbeid' og gresk hygieinos 'sunn'; fagområde som tar sikte på å forebygge sykdom og skade i arbeidslivet
I Norge har Norsk Yrkeshygienisk Forening definert fagområdet til å omfatte «å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko«. Personer som arbeider med yrkeshygiene kalles yrkeshygienikere.

Yrkeshygiene er en del av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i arbeidslivet. Arbeidsoppgavene til fagområdet inngår i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Målet med yrkeshygiene er å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og yrkesskader. Yrkeshygiene omfatter blant annet identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer (blant annet støv, gass, giftstoffer, løsemidler, stråling, støy, vibrasjoner, uheldige arbeidsstillinger, mikrobiologi med mer) og vurdering av risiko for helseskade for personer som utsettes for slike faktorer, samt forslag til forebyggende tiltak. Yrkeshygiene som fagområde har nær kontakt med arbeidsmedisin og ulike ingeniørdisipliner.