Lovpålagt helseovervåking

Ved enkelte typer arbeid med særlig helserisiko har arbeidsgiver plikt til å sørge for at arbeidstakerne får gjennomført helseundersøkelser. Ved noen andre typer arbeid er arbeidsgiver pålagt å tilby helseundersøkelser eller spesielle vaksiner til arbeidstakerne.

Regelverket skiller dermed mellom plikten til å gjennomføre, og plikten til å tilby helseundersøkelser. I begge tilfeller er hensikten å kartlegge, forebygge og hindre utvikling av arbeidsrelaterte helseskader.

Brattøra Bedriftshelsetjeneste utfører lovpålagt helseundersøkelse og yrkesvaksinering i henhold til krav i lovverket.

Plikt til å gjennomføre helseundersøkelse

Arbeid som krever særskilt helseundersøkelse:

 

Plikt til å tilby helseundersøkelse

Arbeidsgiver skal gi arbeidstakerne tilbud om helseundersøkelse ved:

Brattøra BHT har lang erfaring og høy kompetanse på gjennomføring av lovpålagte helseundersøkelser