Gratis, digital førstehjelpsopplæring

Det nye digitale læringsmiddel i førstehjelp som VR 360º. Åpent og gratis for alle

Ikke som en erstatning for førstehjelpskurs, fordi dette er et praktisk fag som må øves og øves. Innholdet ser du aller best med dine VR briller, men kan også brukes med mobil, nettbrett eller PC. Vi ønsker deg en nyttig opplevelse! PS. Et par filmer mangler, men kommer fortløpende. Filmene er utviklet av Trygg-Grunn AS.

Læringsmiddelet finner du her: https://youtube.com/playlist?list=PL_yAaQcqB9FnrjeraAglqWseAxDhAzt3a


Nyhetsbrev fra BBHT

Nyhetsbrev fra Brattøra BHT


Info fra BBHT Starte med trening?
Kjempetilbud fra Nidarø Treningssenter.
Senteret der alle kan trives. 


Kun kr 200,- pr måned med henvisning til avtalen med Brattøra BHT. Les mer her 

 

Ventetiden er over! Her er det nye digitale læringsmiddel i førstehjelp fra Norsk Førstehjelpsråd. Åpent og gratis for alle!!Ikke som en erstatning for førstehjelpskurs, fordi dette er et praktisk fag som må øves og øves. Innholdet ser du aller best med dine VR briller, men kan også brukes med mobil, nettbrett eller PC. Vi ønsker deg en nyttig opplevelse! PS. Et par filmer mangler, men kommer fortløpende. Filmene er utviklet av Trygg-Grunn AS.

Læringsmiddelet finner du her.


 

Arbeidstilsynet har 8.juli oppdatert informasjon om koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker. Trykk her for å lese videre

Sist oppdatert: 8. juli 2021 
Er du leder og har ansatt som er sykmeldt?
Her finner du informasjon om roller, oppgaver og frister

 

Husk at Brattøra BHT kan bistå leder og ansatte ved alvorlige hendelser.
Les mer her.
 

Brattøra BHT har foreløpig utvidet åpningstidene på vårt hovednummer (73 53 20 64) til kl 07-21, 7 dager i uken. Dette med tanke på økte koronarelaterte henvendelser. Ingen ekstra kostnad for medlemsbedriftene. 


Ta kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker vedr vår bistand og tilbud.

Hilsen Torgeir Elvsås
Brattøra BHT, www.bbht.no
tlf 73532064


Krevende å starte opp etter ferien....her er noen tips

Etter en lang ferie kan det være en stor overgang å komme tilbake til jobb, både for de med og utan hjemmekontor. Hos STAMI får du noen tips om hvordan du kan få ein enklere start på jobbhverdagen.

STAMI -tips for å bli klar for jobb igjen


Avbrytelser gjør at du trives bedre på jobben

Merker du at du blir irritert når du sitter fordypet i arbeidsoppgavene dine og kollegaer kommer og avbryter deg? Nå viser amerikansk forskning at avbrytelser faktisk gjør at du føler deg hjemme på jobben.

 

For mange er alle avbrytelsene noe av det aller verste med å jobbe på kontor, skriver forskning.no. Du sitter fordypet i et budsjett eller en nøye formulering av en sensitiv e-post, og en kollega kommer bort for å vise deg bilder fra helgas topptur. Det tar hele tjue minutter før du kommer deg inn i budsjettet eller e-posten igjen.

Men dette er ikke så farlig, ifølge amerikanske forskere bak en ny studie om forstyrrelser på arbeidsplassen. Den nye forskningen viser at det å bli forstyrret, gjør at du føler deg mer hjemme på jobben. Dette er såpass fordelaktig for deg og arbeidsgiveren din at det veier opp for eventuelle ulemper med at du blir forstyrret, som for eksempel at du er mindre produktiv.

 

Les mer på HMS-magasinet


Nye grenseverdier for kjemikalier fra 01.juli 2021

Nye grenseverdier for kjemikalier fra 1. juli

Publisert 02.07.2021 – Lesetid: 6 min

1. juli kom flere forskriftsendringer for grenseverdier som gjelder farlige, kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier.

Måleglass med grønn væske. Foto.

GJELDER FRA MÅNEDSSKIFTET: 16 stoffer og stoffblandinger er endret til bindende grenseverdier og ti stoffer er endret til veiledende grenseverdier i EUs direktiver. FOTO: Colourbox.com.

Grenseverdier angir maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode.

Grenseverdiene er vedtatt i EU-kommisjonen. Når bindende grenseverdier er vedtatt i EU, må medlemslandene og EØS-landene innføre de samme eller lavere verdier. De bindende grenseverdiene tar hensyn til tekniske og økonomiske vurderinger i tillegg til de helsebaserte vurderingene.

Veiledende eller helsebaserte grenseverdier som vedtas i EU, kan settes høyere enn de som står oppført i direktivet, dersom et medlemsland og EØS-landene mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den veiledende grenseverdien.

Les mer:

Grenseverdier for kjemisk eksponering

I alt 16 stoffer og stoffblandinger er fra 1. juli endret til bindende grenseverdier og ti stoffer er endret til veiledende grenseverdier i EUs direktiver.

De endrede grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene gjelder tilpasninger av det norske regelverket til EUs direktiver 2017/2398, 2019/130 og 2019/983 som er endringer til karsinogen-mutagen-direktivet (CMD) og 2019/1831 som er den 5. liste til det kjemiske-agens-direktivet (CAD).

Her finner du grunnlagsdokumenter for stoffer som har fått endrede grenseverdier fra og med år 2000:

Grunnlagsdokumenter for grenseverdier for kjemikalier

Bakgrunn for endringene

EU-kommisjonen vedtok 12. desember 2017 et nytt direktiv 2017/2398 som er den første endringen av karsinogen-mutagen-direktivet 2004/37/EC (CMD) om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer (arbeidsmiljødirektivet). Endringene trådte i kraft i Norge fra 1. april 2020. I etterkant ble det besluttet å revidere grenseverdiene for seksverdige kromforbindelser, respirabelt krystallinsk silika og benzen.

Videre vedtok EU-kommisjonen 16. januar 2019 et nytt direktiv 2019/130 som er den andre endringen av karsinogen-mutagen-direktivet 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer (arbeidsmiljødirektivet).

Den 5. juni 2019 vedtok EU-kommisjonen direktivet 2019/983 som er den tredje endringen av karsinogen-mutagen-direktivet 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer (arbeidsmiljødirektivet).

Direktivene 2017/2398, 2019/130 og 2019/983 som er endringer til CMD inneholder en liste i vedlegg III over bindende grenseverdier for til sammen 26 stoffer basert på anbefalinger gitt av EUs tidligere vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) og også nåværende Risk Assessment Committee (RAC) for tredje endring til CMD.

Når bindende grenseverdier er vedtatt i EU må medlemslandene og EØS-landene innføre samme verdi eller lavere. De bindende grenseverdiene tar hensyn til tekniske, økonomiske vurderinger i tillegg til de helsebaserte vurderingene.

EU-kommisjonen vedtok også 24. oktober 2019 et nytt direktiv 2019/1831som er den 5. liste til det kjemiske-agens-direktivet 98/24/EC for beskyttelse mot eksponering for farlige kjemikalier på arbeidsplassen, og som inneholder veiledende grenseverdier for 10 stoffer. De veiledende grenseverdiene i direktivet er basert på anbefalingene fra SCOEL

De veiledende eller helsebaserte grenseverdier som vedtas i EU tar ikke hensyn til tekniske og økonomiske vurderinger, men når de fremkommer i direktiv kan medlemslandene/EØS-landene ta hensyn til disse faktorene i eget land. De nasjonale grenseverdiene kan være høyere enn de som står oppført i direktivet, dersom et medlemsland/EØS-land mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den veiledende grenseverdien.