Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin

Arbeidsmedisin/arbeidshelse tar for seg årsakssammenhenger mellom arbeidsmiljøeksponeringer og helseeffekter. Arbeid med arbeidsmedisin/arbeidshelse bidrar til å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader, samt fremme helse i arbeidslivet.

BBHT har kunnskap om og forståelse av:

* hvordan fysiske, kjemiske, biologiske, psykiske og organisatoriske forhold i arbeidsmiljøet virker inn på individets helse
* toksikologi
* epidemiologi
* metoder for kartlegging og risikovurdering av * uheldige arbeidsmiljøforhold
* hvordan utrede, undersøke og gi råd til
arbeidstakere med arbeidsrelaterte sykdommer
* målrettet helseovervåkning