Vi har utvidet tiilgjengelighet på telefon for koronaspørsmål.

Vi er tilgjengelig for denne typen henvendelser fra kl 07 – 21 alle dager i uken. (Unntak kan forekomme).

Tjenesten er kostnadfri for våre kunder.