Brattøra Bedriftshelsetjeneste

Tilgjengelig, profesjonell og serviceinnstilt med fokus på god kunderelasjon

Vi er en medlemseid, non-profitt bht

Ta kontakt for pristilbud

tlf 73 53 20 64    bbht@bbht.no

HMS-lederkurs

Kurs den 01.11.2022
Dette kurset er obligatorisk for alle arbeidsgivere.
Oppfyller Arbeidstilsynets krav til godkjent lederopplæring

Les mer hos Arbeidstilsynet.no

Info og påmelding trykk her

Influensavaksine 2022

Påmeldingsliste for årets influensavaksine er klar.

TRYKK HER FOR BESTILLING

 

Våre tjenester

Vi tilbyr bedriften en helthetlig, tverrfaglig og forbyggende bistand.
Du som ansatt kan kontakte oss direkte for kostnadsfri bistand vedr fysisk eller psykisk helse

Arbeidsmedisin

Sammenhengen mellom helse og eksponering i arbeidsmiljøet

Ergonomi

Ergonomi er samspillet mellom mennesket og arbeidsmiljøet

Yrkeshygiene

identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

Dette omfatter bl.a. de fysiske og psykiske arbeidsbetingelsene og samhandlingen med andre

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

HMS-arbeidet bør være systematisk og langsiktig slik at man blir bedre dag for dag

Undervisning / kurs

BBHT tilbyr ulike kurs for å styrke ansatte, verneombud og ledere

Fraværsoppfølging

Bistå ledere i oppfølgingen av ansatte med ulike utfordringer

Lovpålagt helseovervåking

Følger opp krav lovverket setter til helsekontroller, vaksinering mv

Marianne Krizak Halle
Bedriftslege

tlf 45268711
marianne@bbht.no

Eli Nonstad Bjerkan
HMS-rådgiver/Helsesekretær

tlf 40620966
eli@bbht.no

Torgeir Elvsås
Daglig leder/Bedriftsykepleier

tlf 90915259
torgeir@bbht.no

90915259torgeir@bbht.no
Lena Langørgen Elvsås
Yrkeshygieniker/Bedriftsykepleier

tlf 45260272
lena@bbht.no

Sigbjørn Eliasson
HMS-rådgiver/Bedriftsfysioterapeut

tlf 97527193
sigbjorn@bbht.no

Kontaktinfo

tlf 73532964 / bbht@bbht.no

Torgeir Elvsås tlf 90915259

Magne Svendgård tlf 41670214

Lena Langørgen Elvsås tlf 45260272

Eli Nonstad Bjerkan tlf 40620966

Sigbjørn Eliasson tlf 97527193

Marianne Krizak Halle tlf 45268711

Rabattavtaler

Våre lokaler

Inngang ved Rema 1000, 2.etg

Kundeparkering

Området P018/107-110